Erken Kayıt Tarihi: 24 Aralık 2018
Son Bildiri Gönderim Tarihi: 4 Mart 2019
Kongre Tarihi: 17 - 21 Nisan 2019
Kongre Yeri: Titanic Belek Kongre Merkezi, Antalya

DAVET

Değerli meslektaşlarımız,

Sizleri 17-21 Nisan 2019 tarihinde Antalya’da düzenleyeceğimiz 27. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi’ne davet etmekten büyük bir onur ve mutluluk duymaktayız. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği’nin iki yılda bir düzenlediği ve ilki 1967 yılında yapılan kongreden bu yana geçen 51 yılda tıbbın her alanında olduğu gibi branşımızda da büyük gelişmeler ve değişmeler yaşanmıştır. Günümüzde bu kadar hızlı gelişmeler karşısında branşımızda da her noktada en güncel bilgiye ulaşmak ve bunları sizlere aktarabilmek için ulusal kongrelerin çok anlamlı ve önemli olduğuna inanıyoruz.

Bu yıl da her yıl olduğu gibi 3 farklı sempozyum konumuzun yanı sıra Kas İskelet Sistemi Hastalıkları, Romatolojik Hastalıklar ve Rehabilitasyon’da Güncellemeler olmak üzere 3 ana konumuzu kongremiz süresince işleyeceğiz. Çalışma gruplarımızın düzenleyeceği panellere ek olarak “Uzmanına Danış-Olgu Tartışmaları”, geçen sene ilkini gerçekleştirdiğimiz “Cochrane Saati”, ilgi alanlarına göre pratikteki tecrübelerini geliştirmek isteyen hekimlerimiz için “Kurslarımız”, sektördeki ürünlerin güncellemeleri için “Uydu Sempozyumu” saatlerimiz ile branşımızı tümüyle kapsayıcı bir bilimsel program ele almayı hedefliyoruz.

Ulusal kongremizin bu yılki teması “Hep Beraber El Ele” olarak belirlenmiştir. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı olarak branşımızda uzmanından diyetisyenine, fizyoterapistinden medikal firmasına, ilaç sektöründen devlet ve ailesine, iş uğraşı ve konuşma terapistinden psikoloğuna, konsültan hekimine kadar tümüyle hastanın sağlığı ve yaşamı kalitesini odağında tutan bir eğitim, branşımızın geliştirilmesine dayanak olacaktır.

Her zaman olduğu gibi uzmanlık eğitimine devam eden meslektaşlarımızı hedefleyen ve branş hekimlerimizi bir araya getirerek eğitim standardizasyonunu hedefleyen Yaz Okulu programımızı kongremiz ile beraber yapmayı planlamaktayız. 

Bilimsel programımızla birlikte sosyal programlarla da meslektaşlarımız arasında birlikteliği arttırıcı aktivitelerimiz olacaktır. Şimdiden ajandalarınızda 17-21 Nisan 2019’u işaretlemenizi ve ulusal kongremizde bizlerle olmanızı diliyoruz. 

 

Prof. Dr. Ayşegül Ketenci                                                         
TFTR Derneği Yönetim Kurulu ve 27. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi Başkanı  

KURULLAR

TFTR DERNEĞİ YÖNETİM KURULU VE KONGRE DÜZENLEME KURULU

Başkan
Ayşegül Ketenci

İkinci Başkan
Dilşad Sindel

Genel Sekreter
Deniz Evcik

Sayman
Jülide Öncü Alptekin

Veznedar
Engin Çakar

Üye
Saime Ay
Ergün ÖzdeşKONGRE DÜZENLEME KURULU

Ayşegül Ketenci (TUR)
Birkan Sonel Tur (TUR)
Dilşad Sindel (TUR)
Deniz Evcik (TUR)
Jülide Öncü (TUR)
Gülseren Akyüz (TUR)
Hafid Meliani (MAR)
Hakan Gündüz (TUR)
Kenzo Kase (USA)
Kenan Akgün (TUR)
Konrad Boegelein (DEU)
Nalan Çapan (TUR)
Nilüfer Kutay Ordu Gökkaya (TUR)
Özgür Akgül (TUR)
Peter Biowski (AUT)
Serdar Koçer (CHE)
Tamara Villiani (ITA)
Tiraje Tuncer (TUR)

BİLDİRİ DEĞERLENDİRME VE ÖDÜL JÜRİSİ

Canan Şanal Toprak
Demirhan Dıraçoğlu
Füsun Ardıç
Jülide Öncü Alptekin
Meltem Melikoğlu
Meltem Vural
Murat Birtane
Murat Zinnuroğlu
Sibel Eyigör
Tiraje Tuncer (Başkan)

*isimler alfabetik sıralanmıştır.

ANA KONULAR

Ana Konular

• Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında Güncellemeler
• Romatolojik Hastalıklarda Güncellemeler
• Rehabilitasyonda Güncellemeler


Sempozyumlar

• Algoloji
• Klinik Nörofizyoloji
• Geleneksel Tamamlayıcı ve Rejeneratif Tıp Yöntemleri

KURSLAR

17 Nisan 2019, Çarşamba

Akademik Gelişim Kursu (temel istatistik kursu)
09.30 – 13.30 (Yarım Gün)
 
Miyofasiyal Gevşetme Teknikleri Kursu
09.30 – 13.30 (Yarım Gün)
 
Skolyoz ve Postüral Değerlendirme Kursu
09.30 – 13.30 (Yarım Gün)

Kursun Adı: Skolyoz ve Postüral Değerlendirme Kursu
Amaç: Postüral bozuklukları tanıma ve genel değerlendirme yöntemleri hakkında bilgi ve beceri sahibi olmak, skolyozu tanımak ve skolyozu olan bireylerde klinik ve radyolojik değerlendirme konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak amaçlanmıştır.

Öğrenim Hedefleri:

 • Kursiyerler, sık görülen postüral bozuklukları tanıyabilecek ve değerlendirebilecektir.
 • Kursiyerler, skolyozun tanımını yapabilecek, etiyolojik nedenleri sayabilecek ve sınıflandırmasını yapabilecektir.
 • Skolyozlu bireyin klinik özelliklerini ve postüral değerlendirmesini yapabilecektir.
 • Skolyozlu birey için uygun ve doğru grafi çekimini söyleyebilecek ve radyolojik değerlendirme yapabilecektir.
 • Skolyoda kullanılan topografik değerlendirme metotlarını tanıyabilecektir.

Koordinatör:

 • Dr. Hürriyet Yılmaz, Haliç Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Eğitmenler:

 • Dr. Hürriyet Yılmaz, Haliç Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
 • Dr. Coşkun Zateri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. Tıp Fak. FTR AD
 • Dr. Gülseren Kayalar, Ankara Özel Memorial Hastanesi, FTR Kliniği

Program:

45dk Postüral bozukluklar ve genel değerlendirme Dr Hürriyet Yılmaz
30dk Skolyoz, Tanım, Sınıflama ve Klinik Değerlendirme Dr. Coşkun Zateri
30dk Skolyozda Radyolojik Değerlendirme Dr. Coşkun Zaterı
30dk Modern Değerlendirme Yöntemleri Dr. Gülseren Kayalar
30dk Sagital Plan ve Pelvisin Değerlendirilmesi Dr. Hürriyet Yılmaz
30dk TARTIŞMA
Ultrason Eşliğinde Omuz-Eklem Enjeksiyonları Kursu
09.30 – 18.00 (Tam Gün)

Kursun Adı: Ultrason Eşliğinde Omuz Bölgesi Enjeksiyonları

Öğrenim Hedefleri: Omuz bölgesinde yapılan tüm enjeksiyonların anatomik belirteçleri kullanarak kör yapılma tekniklerini ve ultrason rehberliğindeki uygulama tekniklerini öğrenmek, ultrason rehberliğinde yapılmasının bize getirdiği avantajların neler olduğunu teorik ve pratik olarak görmek amaçlanmaktadır.

Kurs Sorumluları:

Koordinatör: Dr. Kenan Akgün
Eğitmenler: Dr. Deniz Palamar Kadıoğlu, Dr. Tuğçe Özekli Mısırlıoğlu, Dr. Pelin Yıldız

Program:

Omuz enjeksiyonlarına giriş Dr. Kenan Akgün
Ultrasonsuz (Kör) omuz enjeksiyonları nasıl ve ne kadar yapılabilir?  

Dr. Tuğçe Özekli Mısırlıoğlu

Ultrasonografi Eşliğinde Glenohumeral Eklem Enjeksiyonu Dr. Kenan Akgün
Ultrasonografi Eşliğinde Bisipital Kılıf Enjeksiyonu Dr. Tuğçe Özekli Mısırlıoğlu
Ultrasonografi Eşliğinde Subakromiyal Ve Subkorakoid Bursa Enjeksiyonu Dr. Kenan Akgün
Ultrasonografi Eşliğinde Supraskapuler Sinir Enjeksiyonu (Supraskapuler ve Spinoglenoid Çentik Hedeflenerek) Dr. Deniz Palamar Kadıoğlu
Ultrasonografi Eşliğinde Akromiyoklavikuler Ve Sternoklavikular Eklem Enjeksiyonu Dr. Deniz Palamar Kadıoğlu
Ultrasonografi Eşliğinde Kalsifik Lezyon Aspirasyonu

Dr. Pelin Yıldız

Ultrasonografi Eşliğinde Skapulotorasik Enjeksiyon

Dr. Pelin Yıldız

Alt Ekstremite Nörolojik  Problemlerinde Ortez Reçeteleme Kursu
09.30 – 18.00 (Tam Gün)

Kursun Adı: Alt Ekstremite Nörolojik  Problemlerinde Ortez Reçeteleme Kursu
Amacı: Katılımcılara nörolojik problemlere bağlı alt ekstremite sorunlarında ortez reçeteleme prensiplerini öğretmek

Öğrenim Hedefleri:

 • Nörolojik problemli hastaların klinik değerlendirmesi, normal yürümenin anlaşılması
 • Eklem biyomekaniğinin ve ortez reçeteleme biyomekaniğinin öğrenilmesi ve bunların ortez reçetelemede öneminin anlaşılması
 • Serebral palside ortez reçete edebilmek
 • Inmeye bağlı hemiplejide ortez reçete edebilmek
 • Spinal kord yaralanmalarında ortez reçete edebilmek
 • Spina bifidada ortez reçete edebilmek
 • Bir AFO ölçüsü alabilmek

Koordinatör:

 • Dr. Demet Ofluoğlu

Eğitmenler:

 • Dr. Demet Ofluoğlu
 • Dr. Özlem El
 • Dr. Yaşar Tatar

Program:

Hastanın değerlendirilmesi: Fizik muayene ve normal yürüme Dr. Demet Ofluoğlu
Eklem ve ortez biomekaniği: Ortez reçetelemede önemi Dr. Yaşar Tatar
Serebral palside ortez reçeteleme prensipleri ve vaka örnekleri

Dr. Demet Ofluoğlu

Spinal kord yaralanmalarında ortez reçeteleme prensipleri ve vaka örnekleri Dr. Özlem El
Hemiplejide ortez reçeteleme prensipleri ve vaka örnekleri Dr. Demet Ofluoğlu
Spina bifidada ortez reçeteleme prensipleri ve vaka örnekleri Dr. Özlem El
Vaka örnekleri üzerinden tartışma Dr. Yaşar Tatar
Pratik Uygulama: AFO deneyimi, yapımı ve ölçü alma Dr. Yaşar Tatar
Fizik Tedavi Modaliteleri Kursu
09.30 – 18.00 (Tam Gün)

Kursun Adı: Fizik Tedavi Modaliteleri Kursu
Amacı ve Öğrenim Hedefleri: Fizik Tedavi Modaliteleri uygulama becerilerini arttırmak Fizik Tedavi Modalitelerini tanımak (teknik özellikler, fizyolojik etkileri, etki mekanizmaları), endikasyonları, kontrendikasyonları, uyarılar (kullanım sırasındaki tehlikeler), uygulama teknikleri konusunda becerileri geliştirmek.

Koordinatör

 • Dr. Berrin Durmaz, Ege Üniv. FTR AD

Eğitmenler:

 • Dr. Pınar Borman, Hacettepe Üniv FTR AD
 • Dr. Coşkun Zateri, Çanakkale 18 Mart Üniv.FTR AD
 • Dr. Jale İrdesel, Uludağ Üniv. FTR AD
 • Dr. Ferda Özdemir; Biruni Üniv Hastanesi FTR
 • Dr. Cihat Öztürk; Ege Üniv FTR AD

 Program:

25dk ESWT (Teorik) Pınar Borman
25dk Düşük ve Yüksek yoğunluklu lazer (Teorik) Coşkun Zateri
25dk Elektroterapi, Rehabilitasyonda elektrik stimülasyonu (FES, NMES) (Teorik) Ferda Özdemir
25dk Derin ısıtıcılar, (Teorik) Jale İrdesel
25dk Traksiyon (Teorik) Cihat Öztürk
30dk ESWT (Uygulama) Pınar Borman
30dk Düşük ve Yüksek yoğunluklu lazer (Uygulama) Coşkun Zateri
30dk Elektroterapi, Rehabilitasyonda elektrik stimülasyonu (FES, NMES)  (Uygulama) Ferda Özdemir
30dk Derin ısıtıcılar (Uygulama) Jale İrdesel
30dk Traksiyon (Uygulama)  Cihat Öztürk
Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında Akupunktur Uygulamaları
09.30 – 18.00 (Tam Gün)

Kursun Adı: Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında Akupunktur Uygulamaları
Öğrenim Hedefleri: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzman hekimlerini ve araştırma görevlilerini tamamlayıcı tıp yöntemlerinin en yaygın kullanılan yöntemlerinden birisi olan 'akupunktur' ile tanıştırmak; kas iskelet sistemi hastalıklarındaki uygulamaları hakkında teorik ve pratik bilgilendirme sağlamak
 
Koordinatör:

 • Dr. Akın Erdal

Eğitmenler:

 • Dr. Akın Erdal
 • Dr. Yasemin Çayır
 • Dr. Fatma Gülçin Ural
Akupunkturda Temel Kavramlar
Geleneksel Çin Tıbbına göre Akupunktur
Batı tıbbına göre akupunktur endikasyonları, etki mekanizmaları, kontrendikasyonları
Kas iskelet sisteminde akupunktur uygulamaları
Bel ağrılarında akupunktur uygulamaları (Teorik ve pratik)
Diz osteoartritinde akupunktur uygulamaları(Teorik ve pratik)

 

Travmatik El (Tendon ve Sinir Yaralanmaları) Rehabilitasyonu Kursu
09.30 – 18.00 (Tam Gün)
 
İntraartiküler Enjeksiyonlar
14.30 – 18.00 (Yarım Gün)

Kursun adı: İntraartiküler Enjeksiyonlar
Amacı: Kas-iskelet sistemi hastalarının tedavisinde minimal invaziv bir metod olarak her zaman popüler olan intraartiküler enjeksiyonları gözden geçirmek.
Öğrenim Hedefleri:

 • Genel enjeksiyon kurallarını (endikasyon, kontrendikasyon, asepsi/antisepti kuralları ve komplikasyonlar) irdelemek
 • Enjeksiyonlarda püf noktalara dikkat çekmek
 • Palpasyon/anatomik belirteçler yardımı ile yapılan spesifik enjeksiyon tekniklerini öğrenmek

Kurs Sorumluları:

 • Prof. Dr. Demirhan Dıraçoğlu
 • Uzm. Dr. Mahir Topaloğlu

Program:

45dk Genel Enjeksiyon Kuralları Dr. Demirhan Dıraçoğlu
45dk Omuz Eklemi Enjeksiyonları Dr. Demirhan Dıraçoğlu
Dr Mahir Topaloğlu
45dk Diz Eklemi Enjeksiyonları Dr. Demirhan Dıraçoğlu
Dr Mahir Topaloğlu
45dk Kalça Eklemi Enjeksiyonları Dr. Demirhan Dıraçoğlu
Dr Mahir Topaloğlu

 

Girişimsel Algoloji Kursu
14.30 – 18.00 (Yarım Gün)

Kursun Adı: Girişimsel Algoloji Kursu
Amaç: Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon uzmanlarına ve uzmanlık öğrencilerine girişimsel algolojik işlemlerle ilgili bilgi ve yaklaşım deneyimi kazandırmak

Öğrenim Hedefleri:

 • FTR’de algolojik uygulamaların yerinin belirlenmesi.
 • Hangi hastada ne zaman girişimsel işlem düşünülmelidir?
 • Hangi patolojilerde, hangi işlemler uygulanabilir?
 • İşlemlerin etkinlik düzeylerinin ve olası komplikasyonları.
 • İşlem yapılan bir hasta nasıl izlenmeli, işlem dışında ne tür egzersizler verilmeli, rehabilitasyon programı nasıl planlanmalıdır?

Koordinatör:

 • Dr. Hakan Gündüz, Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Algoloji Bilim Dalı
 • Dr. Savaş Şencan, Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Algoloji Bilim Dalı

Eğitmenler:

 • Dr. Hakan Gündüz, Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Algoloji Bilim Dalı
 • Dr. Savaş̧ Şencan, Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Algoloji Bilim Dalı
 • Dr. Tülay ErçalıkSağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği

Program:

14.30-14.40 Tanışma
14.40-14.50 Girişimsel algolojide kullanılan malzemeler ve ilaçlar
14.50-15.10 Omurga ağrısı olan hastaların girişimsel algoloji açısından değerlendirilmesi
15.10-15.30 Klinik ve radyolojik bulgular ile hangi hastada, hangi enjeksiyona nasıl karar verilir?
15.30-16.00 Servikal ve torakal bölgede girişimsel işlemler (videolar)
16.00-16.15 Kahve arası
16.15-16.45 Lomber bölgede girişimsel işlemler (videolar)
16.45-17.00 Girişimsel tedavi sonrası izlemde bütünsel yaklaşım
17.00-17.45 Olgularla girişimsel algoloji deneyimleri: İşleme karar verme, sonucu değerlendirme
17.45-18.00 Tartışma ve kapanış
Omurga Ağrılarında Egzersiz Reçeteleme Kursu
14.30 – 18.00 (Yarım Gün)

Kursun Adı: Omurga Ağrılarında Egzersiz Reçeteleme Kursu

Öğrenim Hedefleri: Servikal ve lomber bölge kaynaklı ağrılarda, altta yatan patolojiye uygun, doğru, etkili ve güvenli egzersiz reçetesinin oluşturulabilmesi amaçlanmıştır. İsteyen katılımcılar, egzersizleri uygulamalı olarak öğrenebilecek ve bu sayede kendi klinik pratiklerinde hastalarının egzersiz uyumunu kontrol edebilme tecrübesi sağlayacaklardır.

Koordinatörler:

Dr. Ayşegül Ketenci
Dr. Pelin Yıldırım

Eğitmenler:

Dr. Ayşegül Ketenci
Dr. Pelin Yıldırım

Program:

14:30 Giriş ve tanışma

Dr. Ayşegül Ketenci

14:40

Isınma Egzersizleri: Fasyayı en etkili nasıl aktive edeceğiz? Baş önde postür, uyuyan kalça sendromu gibi teknolojinin yan etkileri ile başa çıkma egzersizleri

Dr. Pelin Yıldırım

14:50

Pratik

 
15:10

Postür analizi ve servikal/lomber bölgede hangi kas kısa, hangisi zayıf izole muayene yöntemleri ile problemin tespit edilmesi

Dr. Ayşegül Ketenci

15:50

Pratik

 
16:30

Kahve arası

 
16:50

Cerrahiden önce son çıkış: Disk hernileri, spinal stenoz, spondilolistezis, faset ve sakroiliak eklem dejenerasyonları gibi omurga patolojileri için egzersiz reçetesi oluşturma

Dr. Pelin Yıldırım

17:20

Pratik

 
17:50

Tartışma ve kapanış

 
Proloterapi (Diz Osteoartritli Hastalarda Dekstroz Proloterapinin Kullanımı)
14.30 – 18.00 (Yarım Gün)

Kursun Adı: Proloterapi (Diz Osteoartritli Hastalarda Dekstroz Proloterapinin Kullanımı)
Amacı: Katılımcıların diz ekleminde proloterapi uygulama prensipleri ve tekniği hakkında bilgi sahibi olmaları hedeflenmiştir

Öğrenim Hedefleri:

 • Proloterapinin etki mekanizmasının, endikasyon ve kontraendikasyonlarının literatür verileri eşliğinde gözden geçirilmesi
 • Proloterapi tedavisi öncesi ve sonrası uygulamalar
 • Diz ekleminin topografik anatomisi ve işaretlenmesi
 • Proloterapi uygulamasında kullanılacak solüsyon ve malzemelerin seçimi ve hazırlanması
 • Diz ekleminde proloterapi uygulama teknikleri

    
Pratik uygulamada kullanılmak üzere iki model ve kamera çekiminin yapılması

Koordinatörler:

 • Dr. Emel Özcan, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
 • Dr. Mehmet Ali Taşkaynatan- Memorial Ataşehir Hastanesi

Eğitmenler:

 • Dr. Emel Özcan- İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
 • Dr. Mehmet Ali Taşkaynatan- Memorial Ataşehir Hastanesi
 • Dr. Özlem Köroğlu- Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
 • Dr. Ekin İlke Şen- İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı   

 Program:

30dk Proloterapinin tanımı, etki mekanizması, endikasyon, kontraendikasyon ve yan etkiler Dr. Emel Özcan
30dk Literatürün gözden geçirilmesi Dr. Ekin İlke Şen
30dk Diz eklemi fonksiyonel anatomisi, değerlendirme, işaretleme ve uygulama Dr. Mehmet Ali Taşkaynatan
30dk Proloterapide kullanılan solüsyonlar ve malzemeler Dr. Özlem Köroğlu
120dk  Uygulama Dr. Emel Özcan
Dr. Mehmet Ali Taşkaynatan
Dr. Özlem Köroğlu
Dr. Ekin İlke Şen


18 Nisan 2019, Perşembe

Nöral Terapi (Temel)
13.45 – 17.30 (Yarım Gün)
Kursun Adı: Nöral Terapi (Temel)
Amacı ve Öğrenim Hedefleri: Nöral terapinin temellerini kavramak, otonom sinir sistemi ve bağ dokunun işlevlerini anlamak, bozucu alan kavramını öğrenmek ve kas iskelet sistemi hastalıklarında uygulama yapabilecek düzeyde yorum yapabilmek

Koordinatör:

 • Dr. Jülide Öncü Alptekin

Eğitmenler:

 • Dr. Jülide Öncü Alptekin
 • Dr. Turgay Altınbilek
 • Dr. Sadiye Murat
 • Dr. Gülnur Taşçı Bozbaş

 Program:

NÖRALTERAPİ TEMEL KAVRAMLAR
 • Tanımı, fizyolojik temelleri, tarihçesi
 • Nöralterapide kullanılan lokal anestezikler
 • Vejetatif sinir sistemi (Otonom SS)
NÖRALTERAPİDE TANI YÖNTEMLERİ
NÖRALTERAPİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ (LOKAL (QUADDEL) VE SEGMENTAL  NÖRALTERAPİ UYGULAMALARI)
BOZUCU ALAN KAVRAMI -1
 • Bozucu alanın tanımı ve nöralterapideki önemi
 • Skar dokusu ve umbilikus enjeksiyon uygulaması
 • Lenf nodu enjeksiyon uygulamaları
 • Mastoid enjeksiyon uygulamaları
BOZUCU ALAN KAVRAMI -2
 • Diş ve Tonsil enjeksiyonları uygulamaları
 • Bağırsaklar ve şelasyon
HORMONAL AKS ENJEKSİYONLARI
 • Hipofiz, Tiroid enjeksiyonları uygulamaları
 • Uterovajinal pleksus enjeksiyon uygulamaları
DERİN ENJEKSİYONLAR 
 • Ganglion enjeksiyonları
 • USG altında sakral kanal enjeksiyonları
 • USG altında ganglion enjeksiyonları
N.TRİGEMİNUS ENJEKSİYONU
LÖKOMOTOR SİSTEMDE NÖRALTERAPİ UYGULAMALARI

Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında Mezoterapi Kursu
13.45 – 17.30 (Yarım Gün)

Kursun Adı : Mezoterapi Kursu

Öğrenim Hedefleri:
Bu kursa katılanlar, mezoterapinin temel mantığı ile ilgili teorileri, ağrılı hastalarda mezoterapi kullanma ilkelerini öğrenecekler, en sık karşılaşılan üst ekstremite ve servikal bölgenin ağrılı patolojilerinde mezoterapi yapma pratiği yapacaklardır.

Eğitmenler:
Dr. Ayşegül Ketenci
Dr. Deniz Evcik

Program:

08.45-09.00 Tanışma, hoş geldiniz Dr Ayşegül Ketenci
Dr Deniz Evcik
09.00-10.00 Mezoterapinin temel ilkeleri Dr Deniz Evcik
10.00-11.00 Boyun ve üst ekstremite ağrı nedenleri Dr Ayşegül Ketenci
11.00-11.30 Kahve arası  
11.30-12.30 Pratik uygulama Dr Ayşegül Ketenci
Dr Deniz Evcik
12.30-12.45 Sorular ve geri bildirimler Dr Ayşegül Ketenci
Dr Deniz Evcik


19 Nisan 2019, Cuma

Nöral Terapi (İleri)
09.00 – 12.45 (Yarım Gün)
Kursun Adı: Nöral Terapi (İleri)
Amacı ve Öğrenim Hedefleri: Nöral terapinin temellerini kavramak, otonom sinir sistemi ve bağ dokunun işlevlerini anlamak, bozucu alan kavramını öğrenmek ve kas iskelet sistemi hastalıklarında uygulama yapabilecek düzeyde yorum yapabilmek

Koordinatör:

 • Dr. Jülide Öncü Alptekin

Eğitmenler:

 • Dr. Jülide Öncü Alptekin
 • Dr. Turgay Altınbilek
 • Dr. Sadiye Murat

 Program:

NÖRALTERAPİ TEMEL KAVRAMLAR
 • Tanımı, fizyolojik temelleri, tarihçesi
 • Nöralterapide kullanılan lokal anestezikler
 • Vejetatif sinir sistemi (Otonom SS)
NÖRALTERAPİDE TANI YÖNTEMLERİ
NÖRALTERAPİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ (LOKAL (QUADDEL) VE SEGMENTAL  NÖRALTERAPİ UYGULAMALARI)
BOZUCU ALAN KAVRAMI -1
 • Bozucu alanın tanımı ve nöralterapideki önemi
 • Skar dokusu ve umbilikus enjeksiyon uygulaması
 • Lenf nodu enjeksiyon uygulamaları
 • Mastoid enjeksiyon uygulamaları
BOZUCU ALAN KAVRAMI -2
 • Diş ve Tonsil enjeksiyonları uygulamaları
 • Bağırsaklar ve şelasyon
HORMONAL AKS ENJEKSİYONLARI
 • Hipofiz, Tiroid enjeksiyonları uygulamaları
 • Uterovajinal pleksus enjeksiyon uygulamaları
DERİN ENJEKSİYONLAR 
 • Ganglion enjeksiyonları
 • USG altında sakral kanal enjeksiyonları
 • USG altında ganglion enjeksiyonları
N.TRİGEMİNUS ENJEKSİYONU
LÖKOMOTOR SİSTEMDE NÖRALTERAPİ UYGULAMALARI

Alt Ekstremite Lenfödem Tanı ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
09.00 – 12.45 (Yarım Gün)

Kursun Adı: Alt ekstremite lenfödem tanı ve tedavisinde güncel yaklaşımlar

Amacı ve Öğrenim Hedefleri: Alt ekstremite primer ve sekonder lenfödem, lipödem, fleboödem  tanı, ayırıcı tanı ve tedavisinde klasik kavramları ve yeni gelişmeleri öğrenmek, lenfatik sisteminin anatomi ve fizyolojisini anlayarak kompleks dekonjestif tedavinin (KDT) etkisini kavramak, Lenfödem hastalarını dosyalama ve düzenli takipleri ile birlikte KDT (cilt bakımı, manuel lenf drenajı, çok tabaka bandajlama, egzersizler) ve non-KDT tedaviler konusunda bilimsel gelişmeleri izlemek ve güncel bilgiler edinmek

Koordinatör: 

 • Pınar Borman

Eğitmenler: 

 • Dr. Pınar Borman
 • Dr. Meltem Dalyan
 • Dr. Seçil Vural

Program:

15 dk Tanışma ve hoş geldiniz Dr. F. Figen Ayhan
45 dk Primer ve sekonder lenfödem, lipödem, flebödem Dr. F. Figen Ayhan
45 dk Lenfatik anatomi ve fizyoloji, MLD’ye giriş Dr. Seçil Vural
15 dk Kahve arası  
45 dk AE KDT(cilt bakımı, MLD, ÇTB/bası giysileri ve egzersizler) Dr. Pınar Borman
45 dk non-KDT ve kompresif tedavilerde son gelişmeler Dr. Meltem Dalyan
30 dk AE workshop: MLD, bandajlama ve egzersiz  
PRP (Platelet Rich Plasma) Kursu
13.45 – 17.30 (Yarım Gün)

Kursun Adı: PRP (Platelet Rich Plasma) Kursu
Öğrenim Hedefleri: PRP ve onun yanında kök hücre ve CGF hakkında temel bilgileri, gelinen son noktayı, uygulama alanlarını, uygulama şekillerini ve klinik sonuçları vermek ve uygulama yapmak
Eğitmenler:

 • Dr. Selçuk Duman, Necmettin Erbakan Üni. Meram Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
 • Dr. Murad Aktan, Necmettin Erbakan Üni. Meram Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı
 • Dr. Hasan Oğuz, Fizikon Tıp Merkezi, Konya

Program:

45 dk Kök hücre kavramı, kaynakları, hazırlanması Selçuk Duman
45 dk PRP, CGF, CD34 nedir, etki mekanizması, hazırlanması Murad Aktan
45 dk Kas iskelet sistemi hastalıklarında PRP, CGF ve kök hücre uygulamaları Hasan Oğuz
60 dk Kit ile PRP hazırlanması ve uygulanması Hasan Oğuz
İnmede Alt Ekstremite Spastisitesinin Yönetimi Kursu
13.45 – 17.30 (Yarım Gün)
 

Kursun Adı: İnmede Alt Ekstremite Spastisitesinin Yönetimi

Amacı: İnmede spastisitenin değerlendirme ve tedavisinde güncel yaklaşımları öğretmek

Öğrenim Hedefleri: İnmede spastisitenin değerlendirilmesini gözden geçirmek, tedavi alternatiflerini tartışmak, sinir bloğu ve botulinum toksininin ultrason eşliğinde uygulama pratiğinin arttırılması 

Koordinatör:

 • Dr. Belgin Erhan, GOP Taksim EAH FTR Kliniği

Eğitmenler:

 • Dr. Belgin Erhan, GOP Taksim EAH FTR Kliniği
 • Dr. Serdar Koçer
 • Canan Tıkız

Program:

10dk Giriş Belgin Erhan
60dk Hasta Değerlendirilmesi, Dinamik EMG ve Sinir Blokları Serdar Koçer
60dk Botulinum Toksin Uygulamaları Serdar Koçer
30dk Cihazlama Canan Tıkız
60dk Ultrason Uygulaması Serdar Kocer
Belgin Erhan
Kas İskelet Sisteminin MR ile Değerlendirilmesi Kursu
09.00 – 17.30 (Tam Gün)
 


20 Nisan 2019, Cumartesi

Engellilik Sağlık Kurulu Raporlama Usulü
09.00 – 17.30 (Tam Gün)

Kursun Adı: Engellilik Sağlık Kurulu Raporlama Usulü
Amacı ve Öğrenim Hedefleri: Engelli sağlık kurulu raporlama usulü (Üst ekstremitede engellilik oranlarının değerlendirilmesi, Alt ekstremite ve gövdede engellilik oranlarının değerlendirilmesi), Ağır engel kararının verilmesi, Sürücülere verilecek sağlık raporlarında kas iskelet sorunlarına yaklaşım ve Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları'nda Askeri Sağlık Kurulu Raporları” konuları, uygulamalı olarak ele alınacaktır.

Koordinatör:

 • Dr. Derya Demirbağ Kabayel

Eğitmenler:

 • Dr. Derya Demirbağ Kabayel
 • Dr. Nurettin Taştekin
 • Dr. Meliha Kasapoğlu Aksoy
 • Dr. Beril Doğu
 • Dr. Nilgün Bilgili Mesci
Üst Ekstremite Lenfödem Tanı ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Kursu
13.45 – 17.30 (Yarım Gün)

Kursun Adı: Üst Ekstremite Lenfödem Tanı Ve Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar Kursu

Amacı ve Öğrenim Hedefleri: Üst ekstremite meme kanserine bağlı lenfödem erken tanı, ayırıcı tanı ve tedavisinde klasik kavramları ve yeni gelişmeleri öğrenmek, lenfatik sisteminin anatomi ve fizyolojisini anlayarak kompleks dekonjestif tedavinin (KDT) etkisini kavramak, Lenfödem hastalarını dosyalama ve düzenli takipleri ile birlikte KDT (cilt bakımı, manuel lenf drenajı, çok tabaka bandajlama, egzersizler) ve non-KDT tedaviler konusunda bilimsel gelişmeleri izlemek ve güncel bilgiler edinmek
Koordinatör:

 • Dr. F. Figen Ayhan

Eğitmenler:

 • Dr. F. Figen Ayhan
 • Dr. Pınar Borman
 • Dr. Evrim Coşkun
 • Dr. Başak Mansız Kaplan

Program:

15 dk Tanışma ve hoş geldiniz Dr. F. Figen Ayhan
45 dk Meme kanserine bağlı lenfödemde tanı Dr. F. Figen Ayhan
45 dk Lenfatik anatomi ve fizyoloji, MLD’ye giriş Dr. Başak Mansız Kaplan
15 dk Kahve arası  
45 dk ÜE KDT (cilt bakımı, MLD, ÇTB / bası giysileri ve egzersizler) Dr. Pınar Borman
45 dk non-KDT ve kompresif tedavilerde son gelişmeler Dr. Evrim Coşkun
30 dk ÜE workshop: MLD, bandajlama ve egzersiz  


21 Nisan 2019, Pazar

Kas İskelet Sistemi Temel Ultrason Eğitimi
09.00 – 12.45 (Yarım Gün)

Kursun Adı: Kas İskelet Sistemi Temel Ultrason Eğitimi
Kurs Sorumluları:

 • Dr. Ö. Faruk Şendur
 • Dr. Alp Çetin

Program:

30dk Kas İskelet Sistemi Ultrason (KİSUS) Temel Bilgiler Faruk Şendur
30dk KİSUS Yanılsamalar Alp Çetin
30dk KİSUS Omuz Protokolu Faruk Şendur
30dk KİSUS Diz Protokolu Alp Çetin
30dk Omuz US Pratik  
30dk Diz US Pratik  
Kinezyolojik Bantlama Kursu
09.00 – 12.45 (Yarım Gün)

Kursun Adı:  Kinezyolojik bantlama kursu
Amacı ve Öğrenim Hedefleri:       

 • Kinezyolojik bantlamanın etki mekanizmaları
 • Endikasyonları
 • Temel uygulama tekniklerini öğrenmek
 • Omurga ağrılarında, alt ve üst ekstremite sorunlarında örnek uygulamalar yapmak

Koordinatör: Reyhan Çeliker, Acıbadem Üniversitesi

Eğitmenler:

 • Reyhan Çeliker, Acıbadem Üniversitesi
 • Murat Zinnuroğlu, Gazi Üniversitesi
 • Duygu Geler Külcü, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştıma Hastanesi

Program:

Genel bilgiler
Uygulama teknikleri
Bel ve boyun ağrılarında bantlama
Üst ekstremite sorunlarında bantlama
Alt ekstremite sorunlarında bantlama
Manuel Tıp: Omuz, Dirsek ve El
09.00 – 12.45 (Yarım Gün)

Kursun Adı: Manuel Tıp: Omuz, Dirsek ve El
Amacı : Omuz, dirsek ve el bölgesinde manuel tanı yöntemleri ile tesbit edilebilen disfonksiyonları tanımak, dokümante etmek ve bu disfonksiyonlara spesifik manuel tedavileri gözden geçirmek.
Öğrenim Hedefleri:
Katılımcıların manuel tıp ekolüne göre “ağrıya dokunmak”ve“parmaklarla görmek”kavramlarını içselleştirmelerini sağlamak
Omuz, dirsek ve el bileğinde standart tanı yöntemleri ile saptanamayan disfonksiyonları manuel diyagnoz ile belirlemeyi öğrenmek
Üst ektremite disfonksiyonlarını manuel terapi metodları ile çözmeyi öğrenmek

Koordinatörler:

 • Dr. Cihan AKSOY
 • Dr. Demirhan DIRAÇOĞLU

Eğitmenler:

 • Dr. Cihan AKSOY
 • Dr. Demirhan DIRAÇOĞLU
 • Dr. Mustafa ÇORUM

Program:

30dk Üst Ekstremitede Anatomi ve Biyomekanik Özellikler Dr. Mustafa Çorum
45dk Omuz ve İlişkili Bölgelerde Disfonksiyonlar Dr. Demirhan Dıraçoğlu
45dk Omuz Bölgesinde Manuel Tedaviler Dr. Cihan Aksoy
30dk Dirsek Problemleri ve Manuel Çözümler Dr. Cihan Aksoy
Dr. Demirhan Dıraçoğlu
Dr. Mustafa Çorum
30dk El Bileğinde Manuel Tıp Dr. Cihan Aksoy
Dr. Demirhan Dıraçoğlu
Dr. Mustafa Çorum
Ozon Tedavi Kursu
09.00 – 12.45 (Yarım Gün)

Kursun Adı : Ozon Tedavisi
Amacı :       
Öğrenim Hedefleri :       

Koordinatör: 
Dr Kamil Yazıcıoğlu 

Eğitmenler :
Dr. Kamil Yazıcıoğlu 
Dr. Ruhi Çakır

Robotik Rehabilitasyon
09.00 – 17.30 (Tam Gün)

Kursun Adı: Robotik Rehabilitasyon
Amacı: Hekimlerimize güncel pratik bilgileri vermek     
Öğrenim Hedefleri: Katılımcıları RR cihazlarını kullanmayı öğretmek

Koordinatör:

 • Dr. Şafak Sahir Karamehmetoğlu. Emsey Hospital. Kurtköy Pendik

Eğitmenler:

 • Dr. Şafak Sahir Karamehmetoğlu. Emsey Hospital. Kurtköy Pendik
 • Dr. Halil Koyuncu. İstanbul Üni. Cerrahpaşa Tıp Fak. FTR AD
 • Dr. Erbil Dursun. Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fak. FTR AD

Program:

30dk Robotik Rehabilitasyona Giriş Şafak Karamehmetoğlu
30dk Üst ekstremite  Rehabilitasyonu Halil Koyuncu
30dk Alt ekstremite rehabilitasyonu Erbil Dursun
30dk RR Teknik Özellikleri  
30dk RR Endikasyonları, Kontrendikasyonları  

GENEL BİLGİLER

KONGRE TARİHİ
Kongre, 17-21 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

KONGRE MERKEZİ
TITANIC DELUXE HOTEL
Uçkumtepesi Beşgöz Caddesi 72/1, Kadriye, Belek - Antalya
Tel: +90 242 710 44 44

WEB SAYFASI
Kongrenin resmi internet sitesi olan www.ftr2019.org adresinden kongre ile ilgili tüm bilgilere ve gerekli formlara ulaşabilirsiniz.

BİLDİRİ GÖNDERİMİ
Kongre sırasında sunulacak çalışmaların özetleri sadece www.ftr2019.org adresindeki Online Bildiri Modülü kullanılarak gönderilebilecektir.

ULAŞIM
Kongre merkezinin Antalya Havalimanı'na uzaklığı 30 km, 35 dakikadır.

STAND VE SERGİ ALANLARI
İlaç endüstrisi ve ilgili cihaz firmalarının katılımda bulunacağı stand ve sergi alanları, 17-21 Nisan 2019 tarihleri arasında 09:00 - 19:00 saatleri arasında katılımcıların hizmetine açılacaktır.

DAVET MEKTUBU
Kongreye katılım için bağlı bulundukları kurumlardan izin almaları gereken katılımcılara talepleri doğrultusunda davet mektubu gönderilecektir.

YAKA KARTI
Tüm katılımcılar ve refakatçilerin kongre merkezi, stand alanları ve sosyal aktivitelere katılabilmeleri için kendilerine kayıt esnasında verilmiş olan yaka kartlarını takmaları gerekmektedir.

KATILIM BELGESİ
Katılım belgeleri, kayıt yaptıran tüm katılımcılara 20 Nisan 2019 tarihinden itibaren kayıt masasından verilmeye başlanacaktır. 

KREDİLENDİRME
Kongre, Türk Tabibler Birliği (TTB) tarafından 'Sürekli Tıp Eğitimi (STE)' kredi puanı ile kredilendirilecektir.

KAYIT & KONAKLAMA

Kayıt Bilgileri

Kayıt Ücretleri 24 Aralık 2018'den Önce 24 Aralık 2018'den Sonra
Uzman Hekim 1.000 TL 1.200 TL
Asistan Hekim 800 TL 950 TL
Konaklamasız Kayıt (Dış katılım ücreti dahil) 2.000 TL 2.100 TL
Günlük Kayıt (Dış katılım ücreti dahil) 700 TL
Firma Temsilcisi 650 TL

 • Kayıt ücretine; bilimsel etkinliklere katılım, stand ve sergi alanlarına giriş, basılı malzemeler ve kongre çantası dahildir.
 • Organizasyon Sekreterliği Opteamist Turizm tarafından Titanic Deluxe,Titanic Lara veya Trendy Lara Otellerinde konaklama rezervasyonu yapılmamış katılımcılar, yukarıdaki tabloda belirtilen kayıt ücretleri üzerine ‘dış katılım ücreti’ olarak günlük 300 TL, kongre süresi boyunca 1.200 TL ilave etmeleri gerekmektedir. Dış katılım ücretine tesis kullanım bedeli (08:00 - 00:00 saatleri arası), kahve molaları ve öğle yemekleri dahildir. Konaklamayan ve kongre otelleri için rezervasyonlarını Opteamist Turizm üzerinden tamamlamayan tüm katılımcılar için bu ücretin alınması zorunludur.
 • Yukarıdaki ücretler Türk Lirası olup tüm ücretlere %18 KDV ilave edilecektir.

 

Kurs Bilgileri

Yarım Gün Kurslar 300 TL
Tam Gün Kurslar 500 TL

 • Kurs kaydı için kongre kaydının tamamlanmış olması gerekmektedir.
 • Kurslar kontenjanla sınırlı olup, ücret ödemesi önceliğine göre kayıtlar alınmaktadır.
 • Kursların doluluk durumu web sitesinde anlık olarak yayınlanmaktadır.
 • Yukarıdaki ücretlere %18 KDV ilave edilecektir.


Konaklama Bilgileri

Tıtanıc Deluxe Belek [DOLU] 24 Aralık 2018'den Önce 24 Aralık 2018'den Sonra
Tek Kişilik Oda 3.900 TL 4.100 TL
Çift Kişilik Oda 5.100 TL 5.300 TL

Tıtanıc Lara 24 Aralık 2018'den Önce 24 Aralık 2018'den Sonra
Tek Kişilik Oda 3.500 TL 3.700 TL
Çift Kişilik Oda 4.700 TL 4.900 TL

Trendy Lara 24 Aralık 2018'den Önce 24 Aralık 2018'den Sonra
Tek Kişilik Oda 3.600 TL 3.800 TL
Çift Kişilik Oda 4.800 TL 5.000 TL

 • Kongrede 4 gecelik (17 Nisan 2019 giriş - 21 Nisan 2019 çıkış) paket fiyatı uygulanmaktadır.
 • Konaklama fiyatları herşey dahil sistemi kapsamında olup, kongre süresinceki öğle yemekleri ve sosyal program dahildir.
 • Firmaların, katılımcıları için talep edeceği odalar kongre otelleri arasında dağıtılacaktır.
 • Titanic Lara ve Trendy Lara Otellerinde konaklayan katılımcılar Titanic Deluxe Belek’te saat 08.00-00.00 arası tüm tesis imkanlarından yararlanabilecektir.
 • Yukarıdaki ücretlere %8 KDV ilave edilecektir.


Transfer Bilgileri

Havalimanı Transferi
Havaalanı - Kongre Merkezi 250 TL

 • Yukarıda belirtilen fiyat kişi başı çift yön toplu transfer ücretleri olup,  %18 KDV ilave edilecektir.
 • Özel transfer talepleri için Opteamist Turizm’le irtibata geçilmesi gerekmektedir, ücretlendirme ayrıca yapılacaktır.

 


İade ve İptaller

18 Ocak 2019 Cuma gününe kadar yazılı olarak yapılan iptal taleplerinde kayıt ücretinin %50'si iade edilir. Bu tarihten sonra yapılacak iptallerde ücret iadesi yapılmayacaktır.


Kongre Hesap Bilgileri

HESAP ADI Optimist Turizm Org. Serv. San. ve Tic. Ltd. Şti.
BANKA ADI Türkiye Ekonomi Bankası
ŞUBE Erenköy Şubesi (389)
TL IBAN NO TR71 0003 2000 0000 0017 7503 22
EURO IBAN NO TR44 0003 2000 0000 0017 7503 23

Kayıt ve konaklama ücretlerinin yukarıda belirtilen hesaba yatırılıp, dekontlarının Opteamist Turizm’e posta veya faks yolu ile iletilmesi gerekmektedir.

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Özet Başvurusu Sırasında Dikkat Edilecek Noktalar ve Gönderme Kuralları

Bildiri özetleri, bildiri sistemi kullanılarak web sitesi üzerinden online olarak, İNGİLİZCE veya TÜRKÇE gönderilmelidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiri özetleri kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden gönderilen özetler, kabul edilmesi halinde aynı şekilde yayınlanacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Sunum yapan yazar 4 Mart 2019 tarihine kadar kongreye kaydını tamamlamalıdır. Kayıtdışı yazarların bildiri özetleri, kongre özet kitabında yayınlanmayacaktır.

Bildiri Gönderim Son Tarihi : 4 Mart 2019

Yazım Kuralları

 • Özetler online bildiri özet sistemi ile toplanacaktır.
 • Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
 • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
 • Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 • Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 • Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.
 • Özetin tamamı, başlık adı, yazarın adı, soyadı hariç olmak üzere 500 kelimeyi geçmemelidir.
 • Özetler Poster veya Sözlü formatında toplanacaktır, özetinize en uygun konu kategorisi ilgili adımda seçilmelidir.
 • Başlık açık net olmalı çalışmayı tanımlamalıdır.
 • Amaç veya hipotez açık olarak belirtilmeli, birincil varsa ikincil sonlanım noktaları ifade edilmelidir.
 • Yöntem bölümünde çalışmanın tipi, özellikleri (retrospektif, prospektif, randomize, kontrollü, kör vs),  hasta alım/dışlama kriterleri ifade edilmeli, girişimler, değerlendirme parametreleri  kısa ancak öz tarif edilmelidir. 
 • Etik onay, onam belirtilmeli, kullanılan istatistiki yöntemler sunulmalıdır.
 • Bulgular bölümünde yönteme uygun şekilde sonuçlar verilmelidir.
 • Hipoteze uygun birincil ve ikincil sonuçlar vurgulanmış olmalıdır.
 • Sonuç açık net bir şekilde yazılmalıdır. Sonuç bölümünde sonuçlar yorumlanmalı, başka araştırmalarla karşılaştırma yapılmış ise belirtilmeli, çalışmanın kuvvetli ve zayıf yanları vurgulanmalıdır. 
 • Anahtar kelimelerin geçerliliği Türkiye Bilim Terimleri ‘nden teyit edilmelidir.
 • Çalışma bir fon tarafından desteklenmişse mutlaka dip not olarak belirtilmelidir.

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Bildirilerin Değerlendirilmesi
Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesi’nce yapılacaktır. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.

 

Sunum Bilgileri

Posterler
Posterler 70 cm. eninde ve 90 cm. boyunda olmalıdır. Posterler en az 1 metre mesafeden okunabilecek şekilde düzenlenmelidir. Posterler, organizasyon komitesince bildirilecek tarih, yer ve numaralı bölümünde sergilenecektir. Posterler yerlerine yapışkan hamur aracılığı ile tutturulacak bunun dışında herhangi bir malzeme kullanılmasına izin verilmeyecektir. Poster yapıştırma konusunda poster sahiplerine yardımcı olunacaktır.

Slaytlar
Lütfen slaytlarınızı hazırlarken;

 • Slaytlarınızda 7’den fazla satır bulunmamasına,
 • Her satırdaki kelime sayısının 5’yı aşmamasına,
 • Slaytların yatay olarak hazırlanmasına,
 • Çok geniş içerikli tabloların slaytlarda yer almamasına,
 • Slaytların İngilizce veya Türkçe hazırlanmasına özen gösteriniz.

İLETİŞİM

Organizasyon Sekreteryası

Adres
Koşuyolu Mahallesi Mahmut Yesari Caddesi
No:64P.K. 34718 Kadıköy / İstanbul
Tel
+90 (216) 414 11 11
Faks
+90 (216) 414 65 44